Somogyi obsitos

Somogy megyei helyőrségek, katonai alakulatok

 

Marcali Helyőrség

 

Az egykori katonavárosból 2001-ben távozott az utolsó alakulat. A helyőrség története feldolgozásra került és ez képezi a helyőrség laktanyáiról és az itt állomásozott alakulatokról feltüntetett információk alapját.

 

 

Petőfi Sándor Laktanya (külső laktanya)

 petofi_laktanya.jpg

A Somogy megyei Marcaliban 1950-ben kezdték el a külső laktanya építését, amelybe egy év múltán költöztek az első katonai alakulatok.  A laktanya 1980-ban közel 38 hektáron terült el, 1500 fő sorállomány befogadóképességgel. Az utolsó katonai szervezet 2001. március 31-én költözött ki a laktanyából. Ezzel a dátummal szűnt meg a Honvédség az egykori helyőrségben.

 

Magasabbegység

 

17. Lövészhadosztály Parancsnokság (7203)

1951. októberében Tabról diszlokál a III. hadtest kötelékébe tartozó magasabbegység Marcaliba., majd 1953 –ban Kaposvárra helyezik. Akkori parancsnoka Reményi József ezredes látta el a laktanya és helyőrségparancsnoki teendőket is.

 

 Alakulatok

 

32. Lövészezred ( 7756)

1951 októberében helyezték a belső laktanyából a külsőbe a 17. lövészhadosztály kötelékébe tartozó ezredet. Az alakulatot 1952. decemberében Lentibe helyezték át.

Parancsnok:

 • Bíró László őrnagy

 

 

18. Légvédelmi Tüzérosztály (7231)

A 32. Lövészezreddel együtt költözött a külső laktanyába a tüzérosztály néhány alegysége, míg a többi Nagykanizsán állomásozott. Az alakulat önállóssága 1954-ben megszűnt, a honi légvédelmi csapatokhoz szervezték, 1956-ban pedig végleg elvonultak.

 

 

42. Harckocsi Rohamlöveg Zászlóalj/Ezred-1952-1953 (7290)

1951 őszén Tamásiból költözik az alakulat a laktanyába. A zászlóaljat 1952-ben ezreddé szervezték, majd 1953-ban visszatért zászlóalj szintű szervezetre. 1957-ben felszámolták.

 

Parancsnokok:

 • 1951-1952            Szabó László százados
 • 1952-                    Gugolya István őrnagy

 

 

57. Önálló Felderítő Század (7842)

A hadosztály parancsnoksággal együtt érkezett Szántódról és távozott az egység. Még 1951-ben a századból keretátadással alakították meg Tabon a 35. lovészhadosztályparancsnokság közvetlen felderítő egységét az 50. Felderítő századot.

 

Parancsnok:

 • Hodosán Imre főhadnagy

 

 

31. Tüzérezred (7512)

Az 1950. tavaszán Siófokon létrejött alakulat 1953 őszén a belső laktanyából a külsőbe került áthelyezésre.  A 17. lövészhadosztály kötelékébe tartozó ezred 1957-ben szűnt meg.

 

Parancsnok:

 • 1953-1955.10.25.              Hegedűs János őrnagy
 • 1955.10.26.-1957.             Major Antal őrnagy

 

42. Híradó Zászlóalj (7293)

A hadosztályparancsnokság alakulataként 1953-ban diszlokált Kaposvárra.

 

 

2. Önálló Aknakutató Zászlóalj (2244)

1955. tavaszán Keszthelyről helyezték Marcaliba az MN műszaki főnökének közvetlen alárendeltségében levő, hadrenden kívüli zászlóaljat. Parancsnoka ekkor Putnai József alezredes volt. 1956-ot követően a zászlóaljat több helyőrségbe is települve (Szentendre, Szombathely) 1958. őszén Ercsi helyőrségbe helyezték.

 

 

20. Tüzérezred (8284; 1966-ig 5947)

Az ezredet 1957. április 01-én Zalaegerszegről helyezték Marcaliba, mint 9. gépkocsizó lövészhadosztály közvetlen alakulatot. Az ezredet 1987-ben számolták fel.

 

Parancsnokok:

 

 • 1958.               Tóth Sándor százados
 • 1958-1961      Balogh László őrnagy
 • 1961-1963      Koleszár Sándor alezredes
 • 1963-1969      Faragó István alezredes
 • 1969-1978      Szabó Tóth József ezredes
 • 1978-1984      Hornok József ezredes
 • 1984-1987      Bátor Ferenc alezredes

 

 

Pf.  2872.

Az egység 1957. február 15.-én Marcaliban alakult. Feladata a Dunántúlon felszámolásra került csapatok haditechnikai anyagainak rendezése, kijelölt gyűjtőhelyekre történő továbbítása volt. A feladat elvégzését követően 1957. július 31.-én felszámolták.

 

Parancsnokok:

 • 1957. május 31.-ig       Poller István százados
 • 1957. július 31.-ig        Stáb István főhadnagy

 

 

Önálló Vezetéképítő Híradó Zászlóalj

A zászlóalj „M” törzsét 1961. őszén Vácról helyezik Marcaliba. Az 70-es évek második felében Sárdbogárdra költözött.

 

 

93. Páncéltörő Tüzérosztály (Pf. 2131)

1963. tavaszán Abasárról fedőszám váltással (5630) diszlokál az alakulat Marcaliba, eközben teljes létszámra feltöltik. Az alakulat 1973.02.28-1973.06.26 között Szombathelyre költözik.

 

Parancsnok:

 • 1963.-1969.10.30.      Krizsán Mihály őrnagy
 • 1969.10.30.-1973.      Gardi István alezredes

 

 

300. Fegyverjavító Műhely (8911)

1963. augusztus 01-én helyezték Orosházáról Marcaliba. Az önálló alegységet 1985. február 28.-án megszüntették és beolvasztották a zalaegerszegi zászlóaljba.

 

Parancsnokok:

 • 1963-1964            Király János őrnagy
 • 1964-1966            Buknicz János százados
 • 1966-1976            Kovács József őrnagy
 • 1976-1977            Ruzsás Lajos mk. főhadnagy
 • 1977-1979            Kőrösi András főhadnagy
 • 1979-1985            Kisantal Imre őrnagy
 •  

 

44. (Tóth Ágoston 1990-től) Tüzérdandár  (5079) 1966-ig 30. Önálló Tüzérezred, majd 1966 –ban átmenetileg 30. Vegyestüzér Dandár

toth_agoston.jpg

1962.04.10-től települ az ezred Szolnokról Marcaliba. Eredeti fedőszáma – 2437 – helyett a 8. harckocsizó ezrednek átfegyverzett 8. gépkocsizó lövész ezredtől (Tapolca) vette át az újat. 1966 őszén az ezredet az MN 5. Hadsereg közvetlen tüzérdandárrá szervezik, hadrendi és fedőszáma változatlanul hagyása mellett. 1967.01.01-től a 44. Tüzérdandár nevet kapja. A parancsnokság, törzs, a 27. és a 43. tarackos tüzérosztály Marcaliban, a 32. és a 89. osztályok Várpalota helyőrségben települtek. 1987 márciusában a dandár hadsereg közvetlen alárendeltségből az 1. hadtest /Tata/ alárendeltségébe került. Szervezet többször változott. 1992-1995 között előkészítő törzs szervezettel működött. 1995. november 15.-én előkészítő részleg szervezettel a 27. Magyar Bálint Páncéltörő Ezred előkészítő törzsébe szervezték. A tüzérdandár 1997. augusztus 31-ével Kiskunhalas megalakítási helyőrséggel ezredszervezetre tért át. A hadrendből való végleges törlése 2001-ben következett be.

 

Parancsnokok:

 • 1963-1964            Gazdag István őrnagy
 • 1964-1968            Katona Imre alezredes
 • 1968-1972            Gősi Ferenc ezredes
 • 1972-1978            Bernáth Béla alezredes
 • 1978-1984            Raposa Lajos ezredes
 • 1984-1995            Hornok József ezredes

 

 

27. Tarackos Tüzérosztály (6043)

A tüzérdandár alárendeltségében, de önálló osztályként itt alakult meg 1966. szeptember 15.-én. 1987. márciusában önállósága megszűnt, de továbbra is a tüzérdandár kötelékében maradt, mint 1. ágyútarackos tüzérosztály.

 

Parancsnokok:

 • 1966-1968            Tóth István alezredes
 • 1968-1975            Horgosi Dezső alezredes
 • 1975-1981            Tóth Zoltán alezredes
 • 1981-1982            Horváth Mihály százados (mb. pk.)
 • 1982-1985            Kiss László őrnagy
 • 1985-1987            Szentes István őrnagy

 

43. Tarackos Tüzérosztály (7025)

1966. szeptember 15.-én a tüzérdandár önálló osztályaként alakult meg. Átfegyverzése után a hadsereg egyetlen D-20-as önjáró ágyútarackos tüzérosztályává változott. Az önjáró tüzérosztály 1987 márciusában a hadseregközvetlen 10. tüzérdandár kötelékébe Várpalotára lett áthelyezve.

 

 • Parancsnokok:
 • 1966-1971            Bisnyák Dezső őrnagy
 • 1971-1975            Kartali Károly alezredes
 • 1975-1981            Horgosi Dezső alezredes
 • 1981-1987            Kóbor Ellák őrnagy

 

90. Sorozatvető Osztály ( 1971)

1971. október 01-én Marcaliban alakult meg a tüzérdandár önálló osztályaként. Az osztály önállósága 1987. márciusában megszűnt, de továbbra is a tüzérdandár kötelékében maradt. 1992. márciusában kivonták a dandár alárendeltségéből és áthelyezték Tapolcára.

Parancsnokok:

 • 19771-1977          Bistyák Dezső alezredes
 • 1977-1987            Varga József alezredes

 

 

75. Egészségügyi Ezred Parancsnokság

1982. december 01-én alakult Marcaliban keretállománnyal. „M” törzsfőnöke Vági János százados Az alakulatot 1987-ben Nagykanizsára helyezték.

 

 

67. Önálló Tüzér Felderítő Osztály (Pf. 4957)

1985. január 01.-én alakult meg hadseregközvetlen alakulatként. „M” törzsfőnöke Nagy József őrnagy. Az osztály 1987 márciusában Várpalotára helyezték.

 

 

20. Gépjárműjavító Műhely

1987. márciusában alakult Marcaliban keretállománnyal. 1990 márciusában felszámolták.

 

Parancsnok:

 • 1987-1990            Geiszbühl Tibor főhadnagy

 

 

27. Magyar Bálint Páncéltörő Ezred Előkészítő Törzs

Az 1950-ben Nagyatádon alakult páncéltörő tüzérosztály Nagykanizsáról költözött  ezredként 1987 őszén a belső laktanyába.                                             A belső laktanya megszűnésével 1990. március 01-én helyezik át a külső laktanyába. Az előkészítő törzs állományába szervezték békeidőben 1995. november 15.-vel a 44. Tóth Ágoston Tüzérdandár előkészítő részlegét. A páncéltörő ezred 1997. augusztus 31.-én felszámolásra került.

 magyar_balint.jpg

 

Törzsfőnök:

 • 1990-1997. ápr. 04.                Gíber Tibor alezredes
 • 1997.ápr.04.-1997. aug. 31.   Kavasánszki László alezredes (mb. TÖF)

 

 

MH 2. Kijelölt Állandó Raktár (MH 2. KÁR)

1995. november 16.-án Marcaliban alakult és 1997. április 30.-ig működött.

 

Parancsnok:

 • 1995-1997            Búzás János mk. alezredes

 

 

MH „Tápió” Fegyverzettechnikai Ellátó Központ 2. Inkurrencia Tároló Raktár

1997. március 01.-én alakult Marcaliban. 2000. február 28.-án megszüntették, majd május 01-én ismét állománytáblát kapott. A beosztások feltöltésével május 15.-én állt fel. Véglegesen 2001. március 31-én szűnt meg.

 

Parancsnok:

 • 2000-2001            Búzás János mk. alezredes
 • (2000. szept 01-okt.31) Fázer János ka (mb.)

 

 

 

Hunyadi János  Laktanya (belső laktanya)

 hunyadi_laktanya-_fobejarat.jpg

A marcali belső laktanya építése 1949-ben kezdődött és 1951 augusztusában került átadásra. A laktanya 11 hektáron terült el a település központjában, és 1990-ben zárták be.

A laktanya helyén jelenleg üzletek, lakóépületek és piac található, valamint a volt tiszti-étkezdében működik a Helyőrségi Klub.

 

32. Lövészezred (7756)

A Rákóczi-hadrendben 1950-ben létrejött alakulat volt a belső laktanya egyik első „lakója”, majd 1951 októberében helyezték a belső laktanyából a „külsőbe” a 17. lövészhadosztály kötelékébe tartozó ezredet. Az alakulatot 1952. decemberében Lentibe helyezték át.

 

Parancsnok:

 • 1950.04.15.-1950.05.23.        Werlein Károly alezredes
 • 1950.05.23.-1951.                  Bíró László százados

 

 

18. Légvédelmi Tüzérosztály (7231)

A Rákóczi-hadrendben 1950-ben létrejött alakulat néhány alegysége a 32. Lövészezreddel együtt költözött a belső laktanyába. 1951 októberében helyezték a belső laktanyából a „külsőbe” a 17. lövészhadosztály kötelékébe tartozó osztályt.

 

Parancsnok:

 • 1950.04.15.-1950.10.31.        Pusztahelyi Imre főhadnagy
 • 1950.10.01.-                           Boncsér László százados

 

 

31. Tüzérezred (7512)

Az 1950. tavaszán Siófokon létrejött alakulat 1952. október 15.-én költözött be a laktanyába, majd 1953. márciusában tábori kiképzésen vettek részt. A kiképzésről visszatérő alakulat már a külső laktanyába érkezett vissza.

 

Parancsnok:

 • 1952-1953      Hegedűs János százados

 

 

36. Műszaki (Utász) Zászlóalj ( 8091 majd 7187)

Az 1950-ben Győrben alakult zászlóalj 1953 októberében költözik Marcaliba és 34 évig szerves részét képezi a településnek. Az alakulat ekkor a keszthelyi 9. hadosztály keretében, később a zalaegerszegiben (8. hadosztály) működött. 

Az alakulat folyamatosan részt vett az árvízvédelmi tevékenységben, aknazárak telepítésében, mentesítésében, természeti csapások elhárításában. Az alakulat vezetése 1956-ban a forradalom mellé állt, ezért az akkori parancsnokot - Varga Tibort - később börtönbüntetésre ítélték.

A zászlóalj rendszeresen résztvett  nemzetközi és hazai gyakorlatokon, 1968-ban pedig résztvett a Csehszlovákia elleni katonai akcióban.

A zászlóalj HM parancs értelmében 1987. 06.01-én szűnt meg. A felszámoláskor a zászlóalj technikája, eszközei Győrbe és Bajára kerülnek. Győrben ennek bázisán alakul meg a műszaki ezred, mely 1998-ban szűnik meg.

 A zászlóalj személyi állományának erős összetartozását jelzi, hogy a megszűnést követően öt évente ma is megtartják baráti találkozójukat a somogyi kisvárosban.

 

Parancsnokok:

 • 1953-1955            Berta Ferenc főhadnagy
 • 1955-1956            Varga Tibor őrnagy
 • 1956                     Nagy Ferenc   százados TÖF (mb pk.)
 • 1956                     Rudasics László főhadnagy
 • 1957                     Nagy Gergely főhadnagy
 • 1957-1959            Gilicze Ferenc százados
 • 1959-1965            Csarnai György őrnagy
 • 1965-1968            Hutter Béla őrnagy
 • 1968-1971            Vass Vince őrnagy
 • 1971-1977            Naqypál József alezredes
 • 1977-1980            Magyar Rezső őrnagy
 • 1980-1984            Jákó Gyula mk. őrnagy
 • 1984-1987            Kondor Lajos őrnagy 

 

 

92. Műszaki Zászlóalj (7274) 

Az 1949-ben alapított zászlóalj 1953–ban költözött Marcaliba Bajáról, rövid Balatonboglári kényszerpihenőt követően. Az alakulatot 1956 november 01.-vel megszüntették. Az alakulat a kaposvári hadosztályparancsnokság alárendeltségében működött.

 

Parancsnokok:

 • 1953-1955            Csarnai György főhadnagy
 • 1955-1956            Berta Ferenc főhadnagy

 

 

27. Magyar Bálint Páncéltörő Tüzérezred (7666)

Az 1950-ben Nagyatádon alakult páncéltörő tüzérosztály Nagykanizsáról költözött  ezredként 1987 őszén a belső laktanyába. 1990-ben a belső laktanya megszűnésével – már mint előkészítő törzs -költöztek a külső laktanyába.

 Parancsnok:

 • Bátor Ferenc alezredes

 

Irodalom:

-         Fehér János: Város a városban (A marcali belső laktanya és a műszaki zászlóalj története) Marcali Helytörténeti Füzetek 18 .szám, Marcali.2000.80 p.

-         Bakos Péter-Balogh Miklós: Volt egyszer egy helyőrség (A marcali külső laktanya története 1951-2001) Marcali Helytörténeti Füzetek 23. szám, Marcali 2001.80 p.

-         Fehér János: Akik mindennap a halálba indultak (Emlékezés a Marcaliban és környékén dolgozó aknakutatók és tűzszerészek munkájára) Marcali Helytörténeti Füzetek 24. szám, Marcali 2002. 32 p.

 

 

 

 akanakutatok-elolap.jpg  belso_laktanya_elolap.jpg kulso_laktanya_-_elolap.jpg

 Igazságügyi szerv

 

Pf. 7203 (9. Gépkocsizó Lövész Hadosztály) Katonai Bírósága - Marcali

1952-1953

A hadosztályparancsnoksággal együtt diszlokál Marcaliba.

 

Laktanyán kívüli katonai (jellegű) szervezetek

Helyőrségi Kommendáns Hivatal

 

 

Helyőrségi Klub

 Lásd itt.

 

Hadkiegészítés - 411. Járási Bevonulási Központ; Marcali Kigészítő Parancsnokság; Járási Kiegészítő Parancsnokság (1967.05.31-ig)

 

 • 1945-46 Vezér Árpád százados
 • 1951-56 Király István  őrnagy
 • 1957-65 Fenesi Sándor alezredes                        

 

Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ) Marcali (Járási - ill. Városi-Városkörnyéki) Szervezete

Magyar Szabadságharcosok Szövetsége (1948-1955) MSZSZ

Magyar Önkéntes Honvédelmi Szövetség (1955-1957) MÖHSZ

Magyar Honvédelmi Sportszövetség (1957-1967) MHS

Magyar Honvédelmi Szövetség (1967-1990) MHSZ 

 

Elnök ill. titkár

 • 1951-1957 Márfi Imre
 • 1957-1970 Bozsek József
 • 1970-1973 Kiss Gyula
 • 1973-1979 Fehér János zls.
 • 1979-1984 Bartsch János
 • 1984-1988 Káplár János
 • 1988-1990 Lángi Béla

 

Forrás: Fehér János: Egyszer volt egy MHSZ ; Marcali Helytörténeti Füzetek, Marcali 2013. 48. p.

 

 

Pf.7203 mosoda; Központi Gőzmodosoda Marcali Üzemegysége; MN 4. sz. Területi Mosoda; MN Textiltisztító és Javító Üzem 4. sz. üzemegysége, Centrál Mosodák Rt. Marcali Üzeme

 

Az újonnan diszlokált katonai szervezetek mosatási igényeinek kiszolgálására létrehozott szervezet, mely 1954-ben alakult és 1992-ig mint katonai szervezet működött. Ezt követően HM tulajdonú Centrál Mosodák Rt. üzeme.

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 21
Tegnapi: 85
Heti: 160
Havi: 1 235
Össz.: 267 143

Látogatottság növelés
Oldal: Marcali
Somogyi obsitos - © 2008 - 2024 - somogyi-obsitos.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »