Somogyi obsitos

Somogy megyei helyőrségek, katonai alakulatok

Kaposvár Helyőrség

 

A somogyi megyeszékhely jelenleg is katonaváros, helyet ad a 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezrednek és a Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 4. Toborzó és Érdekvédelmi Központnak, valamint a 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred területi hírközpontjának. A garnizonban azonban más jelentős katonai alakulatok is működtek, melyek jelentős hatással voltak a régió életére.

 

 

Alakulatok

 

 

12. Lövész Ezred (2872)

 

Az alakulat 1949-ben jött létre a Petőfi hadrendben az 5. lövész hadosztály keretében. Az alakulat ( egyúttal a hadosztály) az 1951. 11. 01-i hadrendben az Alföldre - az alakulat Kecskemétre diszlokál.

 

Parancsnok:

 • 1949-1951 Újvári Sándor alezredes

 

 

14. Lövész Ezred (7462)

 

Az ezred a haderő 1950-es jelentős fejlesztése keretében 1950-ben Tamásiban jön létre és 1951-ben diszlokál Kaposvárra. A 17. lövészhadosztály alárendeltségében működő alakulat az 1953-as szervezéssel diszlokál Nagyatádra.

 

Parancsnok:

 • 1951-1952 Alsecz János őrnagy

 

 

26. Lövész Ezred (5608)

 

Az alakulat Zalaegerszegről diszlokál Kaposvárra 1953-ban. Az alakulat a 17. lövészhadosztály alárendeltségében tevékenykedik ( 1955.11-1956.02. között a keszthelyi 9. lövészhadosztály alárendeltségében). Az alakulat elhelyezése a Baross (Zalka Máté) laktanyában történt. Az alakulat az 1956-os forradalom alatt vezető szerepet játszik a kaposvári eseményekben. Az egység 1957-ben felszámolásra kerül, ill. más hadrendi számmal (MN 6783) Lenti alakulat veszi át az elnevezést.

 

Parancsnok:

 • 1953-1954.03. Rácz János őrnagy
 • 1954.03.-1954.11. Vígh Illés őrnagy
 • 1954.11-1956.11. Bötykös István százados
 • (Választott parancsnok 1956. 10.31.-11.04. között Kléninger József főhadnagy)
 • 1956-1957 Mester István százados (felszámoló)

 

32. Lövész Ezred (7756) 

Az ezred Lentibe diszlokált.  /Pontosítás alatt!/

 

99. Lövész Ezred (1148)

Az ezred megalakítására 1951-ben került sor a Balaton környékén a 35. lövészhadosztály keretében. Az alakulat 1952-ben diszlokált Kaposvárra, majd a hadosztály diszlokációjával 1953 novemberében Karcagra költözött.

 

Parancsnok:

 • 1952-1953. Rudolf László alezredes

 

 

53. Híradó Zászlóalj (9458)

1952-ben diszlokál az alakulat Tabról Kaposvárra, majd 1953-ban a hadosztállyal Mezőtúrra.

 

Parancsnok:

 • Simon főhadnagy
 • Tóth Zoltán főhadnagy

 

 

87. Tüzérezred (4158)

 

Az alakulat 1951. 05.15.-vel került felállításra a 35. lövész hadosztály keretében Kaposváron, majd 1952 decemberében Tabra diszlokál, majd a hadosztály megszűnésekor Szolnokon kerül elhelyezésre.

 

Parancsnok:

 • 1951-1952. Faragó István százados

 

 

14. Légvédelmi Tüzér Osztály (2278)

Az 1951-ben Dombóváron létrehozott alakulat 1952. decemberében diszlokál Kaposvárra a 35 kaposvári lövészhadosztály keretében. 1954 -ben, már mint a békéscsabai 8. lövészhadosztályparancsnokság alárendeltje Hódmezővásárhelyre diszlokált fedőszámot vátva (5532).

 

Parancsnok:

 • 1952-1954. Kiszela István százados

 

 

4. Légvédelmi Központ (LÉKÖZ)

1949-50.

 

Parancsnok: 

 • Kővári János őrnagy

 

 

4. Légi Figyelő és Jelző Század ( 9122)

1949-1952

 

Parancsnok:

 • Szebenyi Ambrus százados
 • Németh Zoltán főhadnagy

 

 

Figyelő és Jelzőszázad (6798/9)-Kaposvár

1953-1957.

 

Parancsnok:

 • Horváth főhadnagy

 

 

1. Önálló Ejtőernyős Zászlóalj (2872/3)

 

Az alakulat 1950-ben diszlokált Kaposvárra, ahol az  5. Hadosztály, Zrínyi Miklós Lövészezrede I. Zászlóalját képezték ki. Az újabb állománytábla kiadása után, 1951. szeptember 26-án az áttelepülés a székesfehérvár-táci repülőtérre már a 62. Önálló Ejtőernyős Zászlóalj hadrendi megnevezéssel és Siklósi Ernő parancsnok vezetésével került végrehajtásra.

 

Parancsnok:

 • Sáray Bertalan százados
 • Siklósi Ernő főhadnagy

 

 

42. Híradó Zászlóalj (7293)

 A zászlóalj 1950-ben alakult meg a 17. lövészhadosztály alárendeltségében Balatonföldváron. Az alakulat a magasabb egységgel együtt diszlokált 1950 őszén Tabra, 1951-ben Marcaliba. Ekkor rendelték el új szervezetének felvételét „B" típusról „A" típusura, így önálló zászlóaljjá vált. 1953-ban Kaposvárra költözött a zászlóalj, ahol csapatzászlót adományoztak részükre. Az alakulat hadrendi számát a 45. Önálló Híradó Zászlóalj veszi át.

 

Parancsnok:

 • 1953-54          Magyar József fhdgy
 • 1954-55          F. Tóth fhdgy

 

 

45. (Önálló) Híradó Zászlóalj (7293 - 1957-ben, majd  2690.)

1957-ben alakul meg a 42. Híradó Zászlóalj bázisán. Az "eredeti" 45. Híradó zászlóalj (Pf. 5291) Keszthelyen működött 1956-ig a 9. lövészhadosztály keretében.  Az alakulat átveszi a 42. Híradó Zászlóaljtól fedőszámát, melyet később MN 2690-re cserélnek. Az alakulat létszáma a 60-as évek elejére elérte a 190 főt. A zászlóalj megalakulásakor a II. világháborúban kifejlesztett, többségében a szovjet fegyverzettel és híradó technikai eszközökkel lett felszerelve (rendszeresített lovasfogatok, 41M TBK-1 távbeszélő készülékek, K-10, K-20 központok, R-7, R-10, R-20 hordozható rádiókészülékek). Az ezt követő korszerűsítés keretében állították rendszerbe az R-30, R-40, R-50-es rádióállomásokat, RFT géptávírókat, CS-300 nehézvezetékes gépjárműveket. A 60-as években megjelentek a BTR-PU-50 mozgó vezetési pontok, a hadosztály hírközpont rendszer, az un. URH család. Az alakulat 1969 őszétől laktanya parancsnokságként működött.

 

1961- ben a Szovjetunió területén, 1970-ben a volt NDK-ban, 1972-ben a VÉRTES, majd a CIKLON-80, a BAKONY-81, BARÁTSÁG-83, PAJZS 84, DRÁVA-85, FRONTPARANCSNOKI-87 gyakorlatokon vett részt az egység. Az elemi csapások elhárításában az alakulat katonai segédkeztek a dunai, és a tiszai árvízvédelmi mentési munkákban. Az önálló híradózászlóalj 1991-ben szűnt meg, beolvadva a jogutód MH 45. Noszlopy Gáspár Vezetésbiztosító Zászlóaljba.

 

Parancsnokok:

 • Kovács Bála ezredes
 • Ungvári Béla ezredes
 • Pápai György alezredes
 • Fitos József alezredes
 • Varga László alezredes
 • Kaczor József alezredes

 

7203/Sz Szállító Század. 1956-1961; 68. szállító zászlóalj 1961-69; 68. gk szállítózászlóalj 1970-től, ellátózászlóalj 1979-től(6193)

A hadosztály szállító százada elődje a jelenlegi MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezrednek. 1956-ot követően kell kitelepülnie a Füredi II-es laktanyából. 1987-ben a 68. Szállító Zászlóaljból alakul meg a 64/2 Szállítózászlóalj Reska Imre őrnagy vezetése alatt a kiskunfélegyházi 64. Ellátóezred alárendeltségében.

Parancsnok

 • 1957                Kerekes Kálmán főhadnagy
 • 1957-61          Varga János őrnagy
 • 1961-62          Kerekes Kálmán százados            
 • 1962-64          Kocsis Sándor őrnagy
 • 1964-68          Kaszás József őrnagy
 • 1971                Toldi Gyula alezredes (mb. pk)
 • 1973-85          Dunai Imre alezredes                                    
 • 1985-87          Bognár Géza őrnagy 

 

7203 Közúti Kommendáns Század; 99. Rendészeti és Közúti Kommendáns Zászlóalj(1973-tól); 99. Zselic Rendészeti Kommendáns Zászlóalj (1991) (2992)

Az alakulat elődje az 1950-es években a 17. lövészhadosztály közvetlen alárendeltségébe tartozó közúti kommendáns század volt. Feladata ekkor a hadosztály vezetési pontjainak telepítése, kiszolgálása, közúti forgalomszabályozások végrehajtása. Önálló zászlóaljjá 1973. szeptember 01-én szerveződött 99. Rendészeti és Közúti Kommendáns Zászlóalj néven Kaposvár Helyőrségben. A zászlóalj kommendáns századból, hadtáp alegységből, szállító századból épült fel. A kommendáns század feladata a magasabb egység törzs béke és háborús kiszolgálása, a tábori ellátás biztosítása volt. A szállító század a technikai eszközöket biztosította a törzs napi tevékenységéhez. A hadtáp alegység a laktanya összevont hadtáp szolgálatának kötelékében kiszolgálási, ellátási feladatokat hajtott végre. Az alakulat résztvett a SZIGETVÁR-74, a BAKONY-76, a CIKLON-80, a BAKONY-81, a BARÁTSÁG-81, BARÁTSÁG-83 és a DRÁVA-85 gyakorlaton. A zászlóalj felépítése a 80-as években az alábbiak szerint alakult: törzs, kommendáns század, szállító század, ellátó szakasz, javító raj, segélyhely, világító raj, és őrszázad. Az egység első csapatzászlóját 1981-ben kapta, majd 1991-ben új zászló adományozására került sor. Az egység ekkor vette fel a Zselic Rendészeti Kommendáns Zászlóalj nevet. Az alakulat ebben az évben megszűnt, jogutódja a MH 45. Noszlopy Gáspár Vezetésbiztosító Zászlóalj lett.

 

Parancsnokok:

 • Budai László őrnagy
 • Millei Sándor őrnagy
 • Nagy Géza ezredes
 • Bakos Mihály őrnagy
 • Maklári Ede alezredes
 • Tóth István őrnagy
 • Bognár Nándor őrnagy

 

 

79. Vegyivédelmi Század (9607)

 A keretszázadként 1956-tól működött egység alakulatként 1961-1976 között működött Kaposváron.

Parancsnokok:

 • 1956-1962      Scheffer Márton százados
 • 1962-1965      Gaál Károly százados
 • 1965-1973      Vajkai István őrnagy
 • 1973-1976      Göndör Tibor hadnagy

 

 

54. Felderítő Zászlóalj (7842)

A zászlóalj az 57. Felderítő Század jogutódja, hadrendi számát is viselve. A jogelőd a 17. hadosztály keretében került megalakításra és 1953-ban Marcaliból diszlokált a parancsnoksággal együtt Kaposvárra.

Az alakulat 1960-ig a Gábor Áron laktanyában – Baross u. 18, majd 1960-63 Füredi II-ben települt és 1963-őszétől Füredi I. barakk épületeibe költözött. Az alakulat 1976-ban Lentibe diszlokált

 

 • 1957-1962                Török Sándor őrnagy
 • 1963-64                    Szalma István őrnagy
 • 1963-68                     Pallai Lajos őrnagy
 • 1968-1975                 Bárócz János  alezredes
 • 1975                          Kelemen István őrnagy

 

303. (Tüzér) Fegyverzeti Javító Műhely (4435)

Az alakulat, mely a 9. hadosztály keretein belül hoznak létre (vélhetően 1953-ban), 1957-ben Keszthelyről diszlokál Kaposvárra és 1977 október 31-ig áll fenn ebben a formában. Az alakulat jogelődje a 82. Javító Zászlóaljnak ( 6022)

 

Parancsnok:

 • 1957-(1953-) 1964     Irimi József százados
 • 1969-70; 1975-76       Irimi József őrnagy; megbízott pk.
 • 1976-1977                  Irimi József őrnagy
 • 1976-77                     Agócs István százados (Pkh)

 

 

82. Páncélos és gépjárműjavító Műhely; 1977-től 82. Javító Zászlóalj; 1990-től  82. Kapos Javító Zászlóalj (6022)

1961-1996

 

javitozaszloalj.jpg

 

 

 Csapatünnepe 1990 után  április 30-a, a névfelvétel napja.

 

Parancsnok:

 • 1972-1989      Bögöly Gyula alezredes
 • 1989-1992      Szigeti László alezredes
 • 1992-1995      Mislai István őrnagy

 

 

16. ö.gk. vontató és javító zászlóalj-Kaposvár (6022/195)

 

Parancsnok

 • 1967-1972                  Fekete Ferenc alezredes

 

 

155. Önálló Közúti Kommendáns (KUKOM) Zászlóalj

1966-1992

 

 

190.( önálló) személyi tartalék dandár (ezred)parancsnokság M. törzs-Kaposvár.(7206/2900)

1974-92

 

 Parancsnok

 • 1973-1974      Kocsis Sándor alezredes (TÖF
 • -1982              Takács István alezredes pk
 • 1974-1982      Keresztes Nagy István alezredes (TÖF)
 • 1982-1991      Kovács Csaba alezredes - Pk. (1987-TÖF)
 • 1991-1992      Tóth János őrnagy (mb.TÖF)

 

 

200. Híradó személyi tartalék zászlóalj-Kaposvár

A 190.( önálló) személyi tartalék dandár (ezred)alárendeltségében

 

Parancsnok

 • 1979-1983      Móricz Béla alezredes
 • 1983-1989      Kővári Gyula őrnagy

 

 

214. Területvédelmi Ezred-Kaposvár

 

 Parancsnok

 • Tarr Ernő alezredes

 

 

 

9. (Jedlik Ányos -1990-től) Rádiótechnikai Század (5332), 1992-től Légvédelmi Vezetési Század

 

A század 1973-1995 között létezett. Névfelvételére 1990-ben került sor. Csapatünnepe január 11-e, a névadó születésnapja volt.

 

jedlik_hordott.jpg

 jedlik-elfogadott.jpg
 

Parancsnok:

 • 1973-1977            Kiss Lajos őrnagy
 • 1977-1987            Gömöri Attila százados
 • 1987                     Funk Tamás százados
 • 1987-1995            Skoda László százados

 

 

Karjelzés magyarázat:

 

A pajzs felső sávjában (mivel Kaposvár zászlaja sárga) került sárga mezőbe a„KAPOSVÁR" felirat, jelezvén a városhoz való kötődést. A denevér motívum utal a kibocsájtott kérdező impulzusokkal való tájékozódásra és egyedüli élőlényként hozható kapcsolatba a rádiólokátor elvével. A denevérrel jelenítették meg továbbá az MH 11. Perczel Mór Légvédelmi vezetési századhoz (Tata) való kapcsolódást, utalva a két század azonos rendeltetésére. A „JEDLIK" felirattal a pajzs alsó sávjában az alakulat névadójának állítottak emléket, valamint így jelent meg egyértelmű utalásként az alakulat neve is. A pajzs hátterében lévő kék mező a légtérre utal, tekintve az alakulat alaprendeltetését, a légi célok felderítését, folyamatos követését a légtérben.

 

Egyébként az alakulat tiszti és tiszthelyettes állománya egy másik karjelzést fogadott el, amelyet azonban a Szárazföldi és Kiképzési Főszemlélő javaslatára a karjelzést rendszeresítő bizottság jelentősen leegyszerűsített, így jött létre a fent karjelzés.

 

Azonban az alakulat katonái a saját költségükön legyártatták az általuk felterjesztett, de nem jóváhagyott karjelzést, majd elkezdték hordani. Ezért történhetett meg, hogy a század állományában szolgálók kétféle karjelzést is hordtak.

 

59. Balassa János Egészségügyi Zászlóalj (2442)

Az alakulat 1987- 1991 között tevékenykedett. Névfelvételére 1990-ben került sor.

 

Parancsnok:

 • 1988-89 Matyi János hadnagy (mb.)

 

2. Gépesitett Hadtest Raktárak (7203/B)

A raktárakat integrálták az MH 64. Boconádi Szabó József Ellátó Zászlóalj szervezetébe.

 

Területi Főhírközpont - 2. Gépesített Hadtest Hírközpont

Az 1983-ben átadott központról itt olvashat.

 Parancsnok:

 • 1983 Holczer László őrnagy

 

 64/2. Szállítózászlóalj

1987-ben a 68. Szállító Zászlóaljból alakul meg a kiskunfélegyházi 64. Ellátóezred alárendeltségében. A kiskunfélegyházi anyaalakulat később zászlóaljjá szerveződött, felvette a kiskunfélegyházi születésű Boconádi Szabó József tábornok nevét és 1990-ben Kaposvárra diszlokált a Füredi-II laktanyába. 

Parancsnok:

 • Reska Imre őrnagy

 

 

45. Noszlopy Gáspár Vezetésbiztosító Zászlóalj

A zászlóalj 1991-ben alakult a 45. Híradó Zászlóalj és a 99. Zselic Rendészeti Kommendáns Zászlóalj jogutódjaként Kaposvár Helyőrségben.

Az egység szervezeti felépítése megalakulásakor: műszaki, 1. hírközpont, mozgó hírközpont, szállító, kommendáns, ellátó, javító és őrszázad. valamint területi hírközpont, információvédelmi alosztály, informatikai központ, segélyhely, elhelyezési és pénzügyi szolgálat. 1992-ben került az alakulat kötelékébe a helyőrségi zenekar állománya. A zászlóalj feladata a 2. Katonai Kerület parancsnoksága munkafeltételeinek, a vezetési pontok telepítésének és őrzés-védelmének, valamint az alárendelt csapatainak vezetéséhez szükséges híradás biztosítása volt. Megszűnésére  1995-ben került sor.

 

Parancsnok:

 • Kaczor József alezredes

 

 

Füredi II. ( Hunyadi János Laktanya)

 

Az 50-es évek elején épült laktanyában harckocsizók voltak elhelyezve, valamint rohamlövegek. A Kaposvár melletti egykori Orgel telken 1956 után szovjet katonák táboroztak, évekig. 1963-ban született párt és kormány határozat arról, hogy a Magyar Néphadseregben is rendszeresíteni kell a harcászati és hadműveleti rakétákat. Erre a feladatra szemelték ki a Füredi-II laktanyát is. Azon a területen ahol korábban szovjet katonák táboroztak megkezdődtek az építkezések: raktárak, legénységi épület, irodák és a kiszolgáló létesítmények. A laktanya gazdája a 147. Fegyver Bázis lett. A zárt terület annyira titkos volt, hogy oda még a madár is engedéllyel repülhetett be. A "rakétás" alakulat megszűnését követően 1994-től a laktanya gazdája az MH 64.  Boconádi Szabó József Ellátó Zászlóalj lett, mely 1995 decemberében adta át a laktanyát az IFOR kötelékébe tartozó amerikai csapatoknak. 1997 januárjában az amerikaiak kivonultak. A laktanya évekig üresen állt. 2005 -ben Kaposvár megkapta a laktanyát és eladta egy beruházási cégnek. Az épületeket lebontották. 

 

 

48. Harckocsi Rohamlöveg Zászlóalj (7658)

Az alakulat 1951. 05.15.-vel került felállításra a 35. lövész hadosztály keretében, 1955-ben Hódmezővásárhelyre diszlokál, majd a haderőcsökkentés keretében felszámolásra kerül.

 

Parancsnok:

 • 1951.05.-1952. Bárdos Gusztáv őrnagy
 • 1952-1953.03. Marics István százados
 • 1953.03.- Bárdos Gusztáv őrnagy

 

 

Hadosztály Szállító Század (1956 előtt) (6193)

A hadosztály törzs ellátást végző egység 1956-ot követően a Füredi-I laktanyában települ. 1961-ben szervezik szállítózászlóaljá 68-as számon.

 

Parancsnok

 • Fenyő János fhdgy

 

 

13. Önálló Honi (Vegyes)Légvédelmi Tüzérosztály (6366)

1952-1956.

 

Parancsnok:

 • Horváth István őrgy.

 

 

 50. Felderítő Század (9058)

A század Hódmezővásárhelyről diszlokált Kaposvárra. Eredeti fedőszáma 9027 volt. Az alakulat megszűnését követően a jogutód alakulat a 42. Felderítő Zászlóalj (Tapolca-Újdörögd), mely a még hódmezővásárhelyi hadrendi számot (MN 9027) hordozta tovább.

Parancsnok

 • 1955-56  Török Sándor fhdgy 

 

 

113. Felderítő Zászlóalj (Század)

Pontosítás szükséges! - Kiskunfélegyháza MN 1914?

(1957-60 feld. szd. 1960-61 zlj.; 1961-62 szd, 1962-től zlj.)

 

Parancsnok

 • 1961-1962. Kása Imre százados

 

 

54. Felderítő Zászlóalj (7842) – Kaposvár

A zászlóalj az 57. Felderítő Század jogutódja, hadrendi számát is viselve. A jogelőd a 17. hadosztály keretében került megalakításra és 1953-ban diszlokált a parancsnoksággal együtt Kaposvárra.

A zászlóalj 1960-ig Gábor Áron laktanyában – Baross u. 18, majd  1960-63 között a Füredi II laktanyában, 1963-őszétől pedig a Füredi I. laktanya barakk épületében települt.

 

 • 1957-1962                Török Sándor őrnagy
 • 1963-64                    Szalma István őrnagy

 

 

 

147. Zaranyi Légvédelmi Rakétatechnikai Bázis ( 1963-87 147. Fegyver Bázis; 1987-90 147. Mozgó Rakétatechnikai Bázis; 1990-91 Vegyes Mozgó Rakétatechnikai Bázis; 1991 Önálló Légvédelmi Rakétatechnikai Bázis; 1991-94  147. Zaranyi Légvédelmi Rakétatechnikai Bázis) (9983)

 

karjelzes-zaranyi.jpg

 

1963-ban született párt és kormány határozat arról, hogy a Magyar Néphadseregben is rendszeresíteni kell a harcászati és hadműveleti rakétákat. Erre a feladatra szemelték ki a kaposvári Füredi-II laktanyát is és 1963-ban itt alakult meg a 147. Fegyver Bázis. Ezen a területen ahol korábban szovjet katonák táboroztak (Füredi-II) megkezdődtek az építkezések: raktárak, legénységi épület, irodák és a kiszolgáló létesítmények, mint zárt katonai objektum. Az alakulat híres és hírhedt volt a kiképzésről és a fegyelemről. Az alakulat 1966-ban került az 5. Hadsereg alárendeltségébe. 1987-től az egész szárazföldi haderő légvédelmi (és tábori tüzérségi) rakétakészleteinek tárolása, utánpótlása a 147. mozgó légvédelmi rakétatechnikai bázis (MRTB) feladata lett. 1990-ben a harcászati - hadműveleti rakétákat elvitték Nyírtelekre, majd megsemmisítették. Egy ideig a tárolókban légvédelmi rakéták voltak. A folyamatos át és leszervezések során a személyi állomány létszáma folyamatosan csökkent, majd az alakulatot 1994-ben felszámoltak.

 

Parancsnok:

 

 • 1963.               Góré István százados (mb. parancsnok)
 • 1963-1973      Bekő János alezredes
 • 1973-1985      Panics Gyula mk. ezredes
 • 1985-1991      Giczi György ezredes
 • 1991-1994      Varga Sándor ezredes

 

64. Boconádi Szabó József Ellátó Zászlóalj

 

A kiskunfélegyházi alakulat 1991-ben diszlokált Kaposvárra a Füredi-II laktanyába. Az alakulat kaposvári bázisát a 64/2. Ellátó Zászlóalj alkotta. A "rakétás" alakulat megszűnését követően 1994-től az alakulat lett a laktanya gazdája, melyet 1995 decemberében adtak át az IFOR kötelékébe tartozó amerikai csapatoknak. A Füredi-I laktanyába történt átköltözéssel egyidőben az alakulatot ezreddé szervezték 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred néven a 64. ellátó zászlóalj, a 82. javítózászlóalj, a 45. Noszlopy Gáspár vezetésbiztosító zászlóalj és a 9. Jedlik Ányos rakétachnikai század bázisán.

 

Parancsnok

 • 1991-93 Adamecz János alezredes
 • 1993-95 Marcsingó János alezredes

 

 Laktanyán kívüli katonai (jellegű) szervezetek

 Lásd a Kaposvár, magasabbegység rovatban!

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 7
Tegnapi: 85
Heti: 146
Havi: 1 221
Össz.: 267 129

Látogatottság növelés
Oldal: Kaposvár- alakulatok 1945 után
Somogyi obsitos - © 2008 - 2024 - somogyi-obsitos.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »