Somogyi obsitos

Somogy megyei helyőrségek, katonai alakulatok

Kaposvár Helyőrség

 

A somogyi megyeszékhely jelenleg is katonaváros, helyet ad a 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezrednek. A laktanyán kívül működik a Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 4. Toborzó és Érdekvédelmi Központ, a 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred 4. Területvédelmi Zászlóalj, valamint a Katonai Rendészeti Központ 5. katonai rendész csoportja. A "hírközpont" bázisán a székesfehérvári 43. Nagysándor József Híradó és Vezetésbiztosító Ezred katonái tevékenykednek, míg a katonai ruházati bolt az Anyagellátó Raktárbázis 5. Katonai Ruházati Ellátó Pont (KREP) néven működik. A garnizonban azonban más jelentős katonai alakulatok is működtek, melyek jelentős hatással voltak a régió életére.

 

Magasabbegységek

 

5. lövész hadosztályparancsnokság (2918)

A magasabbegység , mely a Variházy Oszkár vezérőrnagy vezette 1. lövész hadosztályból alakul, Székesfehérvárról, majd Pécsről diszlokál a Kossuth hadrendben (1950.nov.01-1951. márc 15) Kaposvárra, a 3. lövész hadtest alárendeltségében; 3. lövész ezred, tüzérezred, rötü. osztály, légvédelmi osztály, műszaki zászlóalj és híradó zászlóalj alárendeltekkel. A hadosztályparancsnokság 1951. 11. 01.-i hadrendben diszlokál Kecskemétre.

Parancsnok:

 • 1950.10.01-1951.10.15. Korein Mihály ezredes
 • 1951.10.15- Mikes József ezredes

 

35. lövész hadosztályparancsnokság (1548)


1951. 05. 15- vel állítják fel a hadosztályt Tab helyőrségben. 1952.12.01-el kerül a hadosztályparancsnokság Kaposvár helyőrségbe. A hadosztály a 6. hadtest alárendeltségében működik, majd 1953-ban a 9. hadtest alárendeltségébe kerül és Mezőtúrra diszlokál, majd 1955. 01. 13-val felszámolják.

Parancsnok:

 • 1952-1953.10.21. Martics Pál alezredes

 

2. Gépesített Hadosztályparancsnokság (7203)hadosztalycimer.jpg

Megnevezések:

 • 1950. 17. Lövészhadosztály parancsnokság
 • 1957. 9. Gépesített Lövészhadosztály parancsnokság
 • 1987. 2. Gépesített Hadtestparancsnokság
 • 1991. 2. Katonai Kerületparancsnokság
 • 1995. 2. Gépesített Hadosztályparancsnokság

A 2. Gépesített Hadosztály jogelődjét, a 17. lövészhadosztályt az 50-es évek erőteljes hadseregfejlesztése keretében hozták létre 1950. március 15.-április 15. között a HVK szervezési intézkedése alapján. A parancsokság ideiglenes elhelyezése Balatonföldváron történt. Még ebben az évben Tabra, majd 1951-ben Marcaliba diszlokált, „B" típusú szervezetről „A" típusú szervezetre tért át. A Marcaliban töltött időszakot a hadosztály elsősorban táborhelyi kiképzéssel töltötte. A magasabbegység ekkor hét alárendelttel rendelkezett, köztük a 14. lövész ezred-Nagyatád, a 29. lövész ezred-Nagykanizsa valamint a 32. lövész ezred-Nagyatád. Feladata ekkor a jugoszláv határ védelme volt. Az 1953-as őszi szervezési intézkedés alapján a hadosztály Kaposvárra települt és - felszámolásának befejezéséig - 2001-ig Kaposváron is működött. A magasabbegység az 1956-os kaposvári eseményekben meghatározó szerepet töltött be.

Ebben az évben az alábbi alakulatok alkották a hadosztályt:

 • 14. lövész ezred- Nagyatád
 • 26. lövész ezred-Kaposvár
 • 29. lövésze ezred-Nagykanizsa
 • 47. tüzérezered-Dombóvár
 • 42. harckocsi ezred-Marcali
 • 27. páncéltörő osztály-Nagyatád
 • 97. légvédelmi osztály-Baja
 • 59. műszaki zászlóalj-Baja
 • 42. híradó zászlóalj-Kaposvár
 • 52. felderítő század-Kaposvár

1957-ben új szervezet került kialakításra, egyúttal a név is változott 9. gépkocsizó lövészhadosztályra, melyet 12 alakulat alkotott. 1961-ben a hadosztály az 5. hadsereg alárendeltségébe került és az új szervezési intézkedésnek köszönhetően 5 újonnan felállított alakulattal bővült.

Harcoló alakulatok (1961)

 • 14. gépkocsizó lövészezred - Nagykanizsa
 • 22. gépkocsizó lövészezred - Pécs
 • 26. gépkocsizó lövészezred - Lenti
 • 33. gépkocsizó lövészezred - Zalaegerszeg
 • 63. gépkocsizó lövészezred - Nagyatád
 • 8. harckocsi ezred - Tapolca
 • 13. harckocsi felderítő század (harcászati rakéta üteg) - Nagykanizsa
 • 20. tüzérezred - Marcali
 • 27. páncéltörő tüzérosztály - Nagyatád
 • 18. légvédelmi tüzérosztály - Nagykanizsa

A hadosztály 1959-61 között több kétoldalú gyakorlaton, a hadosztálytörzs 1961-ben pedig parancsnoki és törzsvezetési gyakorlaton vett részt a Szovjetunióban. 1962-ben a hadosztály részt vett a dunai árvíz védekezési munkáiban. Az 1963. 09. 01-i szervezés alapján a békehadrend átalakult. Többek között létrehozták Zalaegerszegen a 8. gépkocsizó lövész hadosztály parancsnokságot, az alárendelt alakulatok összetételében ezért nagyobb változás állt be. A 14., a 33. - átmenetileg a 26.- lövészezredek, valamint a 8. harckocsi és a 20. tüzérezred ezredek is át-alárendelésre kerültek az új zalai hadosztályhoz. A kaposvári hadosztályhoz került a 108. gépkocsizó lövészezred - Baja, a 69. harckocsi ezred - Nagyatád, és a 101. tüzérezred - Pécs, a 13. harckocsi felderítő század zászlóaljjá (harcászati rakéta üteg osztállyá) szerveződött.1966-tól többek között az alábbi gyakorlatokon való részvételre került sor:- VLTAVA (1966),  TAVASZ (1966), Fegyverbarátság (1970), PAJZS-72 (1972), PAJZS-75, PAJZS-79

A hadosztály a szemléken általában megfelelő értékelést szerzett, 1980-ban pedig részt vett a jubileumi díszszemlén is. 1976-ban a 18. légvédelmi tüzérosztály a 8. gépesített lövész hadosztályhoz kerül átadásra, míg a 15. légvédelmi tüzér ezred- Kalocsa, a kaposvári magasabbegység alárendeltségébe kerül. 1980-ban csapatzászlót kapott az MN 7203-as alakulat.

1981-ben a hadosztályt az alábbi katonai szervezetek alkották:

 • 22. gépesített lövészezred- Pécs
 • 26. gépesített lövészezred- Lenti
 • 108. gépesített lövészezred- Baja
 • 69. harckocsi ezred- Nagyatád
 • 13. harckocsi felderítő zászlóalj- Nagykanizsa
 • 101. tüzérezred- Pécs
 • 27. páncéltörő tüzér zászlóalj- Nagykanizsa
 • 15. légvédelmi tüzér ezred- Kalocsa
 • 76. műszaki utász zászlóalj- Baja
 • 54. felderítő zászlóalj- Lenti
 • 45. híradó zászlóalj- Kaposvár
 • 79. vegyivédelmi század- Lenti
 • 9. rádiótechnikai század- Kaposvár
 • 68. ellátó zászlóalj- Kaposvár
 • 57. egészségügyi zászlóalj- Pécs
 • 82. javítózászlóalj- Kaposvár
 • 99. rendészeti kommendáns zászlóalj - Kaposvár

A harci technikai eszközök cseréje ebben az időszakban dinamikusan folytatódott. 1987. márciusától a „RUBIN" szervezési feladatokban rögzítetteknek megfelelően a gépesített lövészhadosztály gépesített hadtest szervezetre tért át, elnevezése pedig 2. gépesített hadtestparancsnokságra változott, ezred-zászlóalj szervezete áttért dandár-zászlóalj szervezetre. Felszámolásra került a 22. gépesített lövészezred - Pécs, valamint a 69. harckocsi ezred - Nagyatád. Az átszervezésnek megfelelően az alábbi harcoló alakulatok képezték a hadtest gerincét:

 • 14. gépesített lövészdandár - Nagykanizsa
 • 26. gépesített lövészdandár - Lenti
 • 63. gépesített lövészdandár - Nagyatád
 • 108. gépesített lövészdandár - Baja
 • 8. harckocsi dandár - Tapolca
 • 28. harcászati rakéta osztály - Szentes
 • 101. tüzérdandár - Pécs
 • 27. páncéltörő tüzérezred - Nagykanizsa
 • 18. légvédelmi rakéta ezred - Nagykanizsa
 • 102. légvédelmi tüzérezred - Jánoshalma

1981-89 között az alábbi gyakorlatok végrehajtására került sor: BAKONY-81, BARÁTSÁG -83, PAJZS-84, DRÁVA-85, DUNA-86, HENGER-86, BARÁTSÁG-88, ZENGÕ-88, BARÁTSÁG-89.

Az 1989-ben kezdődött társadalmi változásoknak megfelelőn a hadsereg is változások előtt állt. A Magyar Néphadsereg elnevezés 1990. 03. 15-vel Magyar Honvédség-re változott. Megkezdődtek a szovjet csapatkivonások, megszűnt a Varsói Szerződés, változott a biztonságpolitikai koncepció, a magyar kormány lemondott a harcászati rakéták használatáról. Az új elveknek megfelelően 1990-ben megszűnt a 28. rakéta osztály, a 63. gépesített lövészdandár, az 57. egészségügyi zászlóalj, valamint a 30. vonalépítő, és a 31. hadtáp híradó százada. Új szervezetre tért át a 14. , a 26. , és a 108. gépesített lövészdandár, a 8. harckocsi, és a 101 tüzérdandár, a 27. páncéltörő tüzérezred , valamint a 64. ellátó ezred. Az 1987-ben felszámolt 24. harckocsi ezredet Kalocsa helyőrségben újjászervezték és Dobó István harckocsi dandár (Pf. 1549) megnevezéssel a hadtest parancsnokának alárendeltségébe helyezték. Az átszervezések következtében a hadtest békeállománya 6168 fővel csökkent. 

A hadtest harcoló csapatai 1990. 02. 01. után az alábbiak voltak:

 • 14. Thuri György gépesített lövészdandár - Nagykanizsa
 • 26. Bottyán János gépesített lövészdandár - Lenti
 • 108. Mészáros Lázár gépesített lövészdandár - Baja
 • 8. harckocsi dandár - Tapolca
 • 24. Dobó István harckocsi dandár -Kalocsa
 • 101. tüzérdandár - Pécs
 • 27. páncéltörő tüzérezred - Nagykanizsa
 • 18. légvédelmi rakéta ezred - Nagykanizsa
 • 102. Légvédelmi tüzérezred - Jánoshalma

 

A területvédelem új elveinek megfelelően 1991-ben került sor a területvédelmi alosztály beépítésére a hadtest törzs szervezetébe és október 01.-vel a gépesített hadtest átalakult katonai kerületparancsnoksággá. Ekkor a 64. ellátó ezred átdiszlokált Kiskunfélegyházáról Kaposvárra, a 9. vegyivédelmi zászlóalj Kiskunfélegyházáról Kiskőrösre és ott beolvadt a Petőfi Sándor vegyivédelmi ezredbe. Megalakult az 52. javító ezred Szabadszálláson. A 18. légvédelmi rakéta ezred át-alárendelésre került a Légvédelmi Parancsnoksághoz, a 27. páncéltörő tüzérezred szervezete pedig előkészítő törzsre módosult a GAMMA-I szervezési feladattal. A délszláv háború hatására a Katonai Kerület fő feladatává a déli határszakasz védelme vált.1992-ben új hadrendi elemként megalakult a 9. légvédelmi vezetési század a 9. rádiótechnikai századból (Kaposvár), a 44. tüzérdandár (Marcali) előkészítő törzs szervezetre tért át békében, a 42. felderítő zászlóalj pedig Szombathelyről Pécsre diszlokált. Megalakításra került Pécsen a 29. elektronikai-harc század, Kiskunfélegyházán pedig az 5. elektronikai-harc ezred.

A katonai kerület szervezetének módosítása 1993. július 31.-vel történt meg. Ebben az évben került sor a KAPOS-93 kétfokozatú parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatának végrehajtására.

1995. december 15.-én megszűnt a 2. Katonai Kerületparancsnokság és jogutódjaként létrejött a 2. Gépesített Hadosztályparancsnokság. Szervezési feladatként jelentkezett a 14. gépesített lövészdandár béke alegységeinek keretesítése, a 29. elektronikai-harc század átdiszlokálása Kiskunfélegyházára, majd béke állományának megszüntetése, a 35. harckocsi dandár előkészítő törzs és a 44. tüzér dandár előkészítő törzs (Marcali) megszüntetése, a 26. gépesített lövészdandár átalakítása előkészítő törzzsé, A hadrendből kivont harcászati technikai eszközök tárolására megalakításra került a 2. számú (Marcali), majd az 1. számú (Kalocsa) KÁR (kijelölt állandó raktár). Az új feladatként jelentkezett a NATO-ba tartó Honvédség számára a délszláv békefenntartás, így megalakításra került az IFOR erőket felkészítő és kiszolgáló kontingens. A Hunyadi Laktanyában (Füredi-II) és a Táncsics Laktanya (Füredi-I) egy részében kerültek elhelyezésre a boszniai békefenntartó kontingest ellátó (amerikai) erők.

A haderőcsökkentés következtében 1997. évben az alábbi alakulatok szűntek meg: 14. gépesített lövészdandár (Nagykanizsa), a 42 felderítő zászlóalj (Pécs), a 26. gépesített lövészdandár előkészítő törzs (Lenti), valamint a 27. páncéltörő tüzérezred előkészítő törzs (Marcali), a 101. tüzér dandár (Pécs) pedig átadásra került. Felszámolásra került a 108. Mészáros Lázár önálló gépesített lövészzászlóalj-Baja és a 31. Hunyadi János gépesített lövészdandár előkészítő törzs-Rétság. 1997 november 01-től kilenc hónapról hat hónapra csökkent sorkatonai szolgálati idő, az állományváltási rend 3 hónapban lett meghatározva. Ehhez igazítva új kiképzési rend lépett érvénybe. Ennek érdekében a 2. Gépesített Hadosztályon belül sor került a Kiképző Központok megalakítására, amelyek működő képességüket 1997 november 01-re érték el. A Dunántúli Kiképző Központ Tapolcán és Szombathelyen, az Alföldi Kiképző Központ Szabadszálláson és Kalocsán szerveződött. A kiképző központokban történt a sorállomány 3 hónapos alap (bázis) kiképzése az MH számára. A szombathelyi Savaria Kiképző Központ önállósodásával egyidőben megalakul a Tapolcai Kiképző Központ. A kiképző központok mellett a kaposvári 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred alkotta a hadosztály béke szervezetét. 1998-ban a hadosztály vezette a VÉRTES-98 gyakorlatot, ebben az évben pedig Somogy megye Közgyűlése megyezászlót adományozott a parancsnokság részére. A fennállásának 50. évfordulóját ünneplő magasabbegység megszűnésének bejelentésére 2000. őszén került sor, megszűnésére pedig 2001. június 30.-án.

Parancsnokok:

 • 1950. márc.15.-1950. ápr. 30. Smecht Péter alezredes
 • 1950. máj. 01.-1950. szept. 30. Welein Péter őrnagy
 • 1950. okt. 01.- 1951 Lendvai Zoltán alezredes
 • 1951-1955 Reményi József ezredes
 • 1955-1958 Martics Pál ezredes
 • 1956.10.30-11.04 (Választott parancsnok: Sajti Albert alezredes)
 • 1958-1961 Kálazi József ezredes
 • 1961-1966 Szabó József ezredes
 • 1966-1969 Bogya Imre ezredes
 • 1969-1977 Évin Sándor vezérőrnagy
 • 1977-1982 Dr. Berki Mihály vezérőrnagy
 • 1982-1986 Mészáros Ferenc vezérőrnagy
 • 1986-1989 Dr. Gyuricza Béla vezérőrnagy
 • 1989-1994 Preininger Ambrus vezérőrnagy
 • 1994-1995 Bátor Ferenc dandártábornok
 • 1995-1997 Cserhalmi Mihály vezérőrnagy
 • 1997-2000 Sütő Tamás vezérőrnagy
 • 1997-1998 Megyeri József dandártábornok (mb. pk.)
 • 2000-2001.ápr. Táncos Mihály ezredes (TÖF)
 • 2001.ápr.- Homa István ezds. (felszámoló biz. mb.vez.)

 

Laktanyán kívüli katonai (jellegű) szervezetek

 

10. Vasúti Katonai Parancsnokság-Kaposvár

 1973-ig működött a somogyi megyeszékhelyen

 

Parancsnok:

 

 •                Cserák József százados
 •                Kadlicskó József százados
 •                Jász Lajos őrnagy
 • 1964-73 Baracsi János őrnagy.

 

Ruházati Ellátó Központ 14. Hadiruházati Ellátó Részleg - Kaposvár

 

 

7. Elhelyezési Felügyelőség (1974-ig), 7. Elhelyezési Igazgatóság (1974-76) majd 7. Építménykarbantartó és Szolgáltató Üzem ÉKSZÜ; MH Fenntartási és Elhelyezési Főigazgatóság 2. területi osztály –Kaposvár

 

 

 

 

6. sz. Régió Védelmi Koordinációs Iroda (HM Védelmi Hivatal Somogy Megyei Területvédelmi Iroda )

 

Vezető         

 • 1995- 200       Koncsek Antal ezredes

 

Helyőrségi Kommendáns Hivatal

 

 

MN Szociális és Kommunális Igazgatósága Kaposvári Napközis Óvodája (1981-ig)

 

 

Helyőrségi Klub

 

Lásd itt.

 

 

Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ) Somogy Megyei Szervezete

Magyar Szabadságharcosok Szövetsége (1948-1955) MSZSZ

Magyar Önkéntes Honvédelmi Szövetség (1955-1957) MÖHSZ

Magyar Honvédelmi Sportszövetség (1957-1967) MHS

Magyar Honvédelmi Szövetség (1967-1990) MHSZ

 

 Vezető (elnök; titkár):

 • 1948-70 Márton János
 • 1970-76 Boczán András alezredes
 • 1976-87 Szabó Béla alezredes
 • 1987-90 Tóth János őrnagy

 MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság Előkészítő Részleg - Kaposvár (2018.09.30-ig-átalakul 6 TVE területvédelmi zászlóaljává)

 

 • 2017-18 Nevelős László alezredes

 

Igazságügyi szervek

 

 

7203 Helyőrségi Katonai Bíróság - Kaposvár

1953-56

A hadosztályparancsnoksággal együtt diszlokál Marcaliból.

 

 

Kaposvári Katonai Bíróság

1957-1991

Az önálló bírósági szervezet 1991-ben szűnt meg és a Megyei Bíróság Katonai Tanácsaként tevékenykedett tovább.

Vezető:

 • Dr. Biszak János hb. ezredes

 

 

Kaposvári Katonai Ügyészség

 A pécsen működő ügyészség az 50-es évek elején költözik át a somogyi megyeszékhelyre. A katonai ügyészségek 2011. december 31-vel szűnnek meg.

Vezető

 • 1984-92          Dr. Mejlinger Ferenc ezredes
 • 1992- 2011     Dr. Csók István ezredes

 

Hadkiegészítés

 

 Kaposvár Járási Kiegészítő Parancsnokság

 

 • 1951-1955                              Milovecz Sándor őrnagy
 • 1957                                       Kovács Lajos százados (parancsnok)
 • 1963-1973                              Dévai György őrnagy (járási kieg.főtiszt)

 

Polgári Védelem

 

Somogy Megyei Törzs

 • 1988-1990                             Fokvári Gábor alezredes (törzspk.)
 • 1990-                                    Németh Gyula alezredes
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 12
Tegnapi: 85
Heti: 151
Havi: 1 226
Össz.: 267 134

Látogatottság növelés
Oldal: Kaposvár - magasabbegységek, laktanyán kívüli szervezetek 1945 után
Somogyi obsitos - © 2008 - 2024 - somogyi-obsitos.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »